Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

CBTT: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Công ty Cổ phần ONELAND công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

CBTT: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Công ty Cổ phần ONELAND công bố thông tin Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn bao gồm:

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng tải về tại đây.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Công ty Cổ phần ONELAND công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019 (Gửi kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết số 581/ONELAND-BPC ngày 30/07/2019).

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

CBTT: VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ PHẦN VỐN GÓP TẠI FLC HOLIDAY

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của FLC tại Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

CBTT: VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA ONELAND

Công ty Cổ phần ONELAND công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

ONELAND CÔNG BỐ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

Công ty Cổ phần ONELAND công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.